Program for 2. halvår 2020

Alle viseaftener i foråret er aflyst på grund af Corona.

Men vi kommer tilbage til efteråret. Nyt viseblad kommer i løbet af sommeren.

OBS. ny tid, Viseaftener: Kl. 19.00 i Helligåndshuset.

Kontingent for året 2020 er uændret kr. 180.

  • Gæstebilletter til viseaftener kr. 50,-

Kontingent.

Betaling af kontingent til konto via Netbank eller senest

ved vise aftenen den 28. januar 2020.

Konto nr.: 6187 3155638280

Alle vore viseaftener afholdes i Helligåndshuset i Randers.

Erik Menveds Plads 1
8900 Randers