Bliv medlem

Bliv medlem af Visens Venner i Randers

Kontingent for året 2020 er 180.- kr.
Gæstebilletter kr. 50.-
Besluttet på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på konto via Netbank eller senest ved viseaften den 28 . januar 2020.
Konto nr.: 6187 3155638280

Ved eventuelle spørgsmål kontakt

Formand
Henne Buch
Saxofonvej 14
8940 Randers Sv
Tlf: 41586480
isb@fiberflex.dk