Bliv medlem

Bliv medlem af Visens Venner i Randers

Kontingent for året 2023 er 180.- kr.
Gæstebilletter kr. 50.-
Besluttet på generalforsamlingen.

Betaling af kontingent på konto via Netbank eller senest ved viseaften den 31 . januar 2023.
Konto nr.: 6187 3155638280

Eller på mobil pay.  81 90 46 19 (Ivar Buch)

Ved eventuelle spørgsmål kontakt

Formand
Henne Buch
Saxofonvej 14
8940 Randers Sv
Tlf: 41586480
isb@fiberflex.dk