Arrangementer – Se her hvad der ellers sker.

 

Efter en vellykket og godt besøgt julekoncert i Værkets foyerscene, er vi nu gået på juleferie, men vi glæder os til at

byde velkommen til “Slæbesild” , tre musikalske vise sangere fra Aarhus Viseklub. Nemlig John Nørgaard, Frank Pedersen

og Helge A. Lund, den 29 januar i Helligåndshuset. Det bliver en aften med fest og farver. Henne vil styre løjerne.